Trang Nhà » Lan Rừng VN Từ A-Z » Lan Rừng Việt Nam

Lan Rừng Việt Nam


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZLỜI CẢM TẠ

Mục Lan Rừng Việt Nam từ A-Z được thành lập từ năm 2004 với sự giúp đỡ của Karel Petrzelka, cựu Tổng Lãnh Sư Công Hòa Tiệp tại VN, khoa học gia Nga Sô Leonid Averyanov, Tiến sĩ Phan Kế Lộc và sự tiếp tay, khuyến khích của các bạn trong và ngoài nước.

Với chủ trương phi thương mại, mục đích của chúng tôi là cùng nhau khám phá và tìm hiểu về những cây lan trân quý của đất nước, đang bị việc phá rừng làm mất môi trường sinh sống.

Dữ liệu trong sách vở, trang Web và nhất là những tin tức, hình ảnh đã thâu lượm được hoặc do các bạn gửi cho quá nhiều, chúng tôi không thể nào gửi thư riêng để xin phép xử dụng. Mong quý vị lượng thứ và hãy coi việc đề tên dưới tấm ảnh hay ghi chú thay cho lời cảm tạ. Nếu có sự nhầm lẫn, sai sót hoặc bất đồng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để sửa đổi.

Thành thực cám ơn quý vị.

Bùi Xuân Đáng

ACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, Leonid Aveyanov, Phan Ke Loc, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from. In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui

Năm 2007, căn cứ vào các dữ kiện trong cuốn The Orchids of Indochina của Gunnar Seidenfaden, danh sách của Karel Petrzelka, Cây Cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ, Phong Lan của Trần Hợp, List of taxa, Part 3 của Lý Thọ, Báo Cáo Tổng Kết của Nông Văn Duy, List of taxa, Part 3 do vườn Thảo mộc Hoàng Gia Anh Quốc tại Kew, Internet Orchid Species Photo Encyclopedia, và bổ túc lại theo những bố cáo của các khoa học gia: Leonid Averyanov và Phan Kế Lộc, chúng tôi đã kiểm kê được 144 loài và 927 giống. Bộ sưu tập này sẽ giúp cho những ai muốn tìm hiểu về Hoa Lan Việt Nam dễ dàng hơn là các hình vẽ hay là lời mô tả trên sách vở tài liệu.

 

Đến nay đã có nhiều thay đổi như có nhiều loài và giống mới tìm thấy ở Việt Nam lần đầu như Drymoda siamensis, Neogyna gardeneria, Phalaenopsis honghenensis v.v... Ngoài ra lại có nhiều loài hay giống lại chuyển đổi sang loài khác như:

• 

Acampe bidupense đã đổi thành Deceptor bidupense

• 

Aerides rubescens thành Ascocentrum rubescens

• 

Kingidium deliciosum thành Phalaenopsis deliciosa v.v...

 

Tổng kết lại, chúng tôi đã ghi nhân được 169 loài và 1195 giống lan với một số hình ảnh các bạn đã tặng cho. Tên các bạn đã được ghi xuống dưới bức ảnh thay cho lời cảm tạ của chúng tôi. Tuy nhiên trong bộ sưu tập này có nhiều cây chưa tìm ra được hình ảnh hoặc các chi tiết cần thiết. Một phần vì tên các cây lan do các khoa học gia công bố từ thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 không đuợc chính xác cho lắm, chỉ là đồng danh của loài này hay là của cây khác. Thêm vào đó nhiều khoa học gia khi công bố, không theo quy đinh là phải dùng tên khoa học chính thức (Official names) của người công bố trước mà lại dùng tên đồng danh (synonym) cho nên việc tìm tòi nghiên cứu rất khó khăn và phức tạp.

 

Thí dụ như:

• 

Parapteroceras elobe chỉ là đồng danh của Pteroceras elobe, Trachoma elobe,
Tuberolabium elobe

• 

Acanthephippium simplex chỉ là đồng danh của Acanthephippium gougahense v.v...

 

Với kiến thức hạn hẹp, sư sai lầm không sao tránh khỏi, chúng tôi mong mỏi sẽ đuợc nhiều vị thức giả tiếp tay và dần dần bổ túc những sai sót để chúng ta có một bộ sưu tập hoàn chỉnh hơn.

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn trước.

 

Bùi Xuân Đáng