Trang Nhà » Lan Rừng VN Từ A-Z » Q-T

Lan Rừng Việt Nam: Q - T


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


R

Lan rừng Việt Nam vần R gồm có 5 loài và 16 giống:

 

# Loài Giống
1 Renanthera
5
2 Rhomboda
4
3 Rhynchogyna [cập nhật]
1
4 Rhynchostylis [cập nhật]
3
5 Robiquetia
3
Tổng cộng 5 loài
16

S

Lan rừng Việt Nam vần S gồm có 10 loài và 33 giống:

 

# Loài Giống
1 Saccalobiopsis
2
2 Sarcoglyphis
3
3 Schoenorchis
7
4 Smitinandia
2
5 Spathoglottis [cập nhật]
5
6 Spiranthes
1
7 Staurochilus
1
8 Stereochilus
4
9 Stereosandra
1
10 Sunipia
7
Tổng cộng 10 loài
33

T

Lan rừng Việt Nam vần T gồm có 13 loài và 69 giống:

 

# Loài Giống
1 Taeniophyllum
7
2 Tainia
13
3 Theana
1
4 Thecopus
1
5 Thecostele
1
6 Thelasis
3
7 Thrixspermum
22
8 Thunia
2
9 Trias
3
10 Trichoglottis
6
11 Trichotosia
6
12 Tropidia
2
13 Tuberolabium
2
Tổng cộng 13 loài
69