Trang Nhà » Lan Rừng VN Từ A-Z » U-Z

Lan Rừng Việt Nam: U - Z


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


U

Lan rừng Việt Nam vần U gồm có 1 loài và 3 giống:

 

# Loài Giống
1 Uncifera [cập nhật]
3
Tổng cộng 1 loài
3

V

Lan rừng Việt Nam vần V gồm có 5 loài và 21 giống:

 

# Loài Giống
1 Vanda [cập nhật]
11
2 Vandopsis
3
3 Vanilla
4
4 Vietorchis
2
5 Vrydagzynea
1
Tổng cộng 5 loài
21

Y

Lan rừng Việt Nam vần Y gồm có 1 loài và 1 giống:

 

# Loài Giống
1 Yoania
1
Tổng cộng 1 loài
1

Z

Lan rừng Việt Nam vần Z gồm có 2 loài và 11 giống:

 

# Loài Giống
1 Zeuxine
10
2 Zeuxinella
1
Tổng cộng 2 loài
11