Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Bidoupia

Lan Rừng Việt Nam: Bidoupia


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Arundina

Lan Rừng VN: Ascocentrum

Lan Rừng VN: Bidoupia

Lan Rừng VN: Biermannia

Lan Rừng VN: Bletilla

Bidoupia Aver 2010


Trên thế giới có 2 giống, Việt Nam có khoảng 2 giống.


1. Bidoupia khangii Aver. 2016


Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan, lá dài 1.5-3.5 cm, rộng 4-5 cm, chùm hoa cao 6-10 cm, hoa mọc theo vòng trôn ốc, to 0.8-1.2 cm, mầu đỏ, nâu, môi trắng. Hoa nở vào tháng 6-8. Tên đặt để vinh danh tiến sĩ Nguyễn Sinh Khang.
Nơi mọc: Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Lâm Đồng.


Bidoupia khangii1
Ảnh: Leonid V. Averyanov

Bidoupia khangii2
Ảnh: Leonid V. Averyanov

2. Bidoupia phongii Aver. 2010


Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan, thân bò trên mặt đất, lá cây mặt trên mầu xanh đen có đường gân trắng chia đôi, mặt dưới tím nâu. Dò hoa cao chừng 25 cm, hoa 5-10 chiếc mầu hồng, trắng nở vào 2 tháng 8-9. Tên được đặt theo tên con trai của Tiến sĩ Nông Văn Duy là Nông Thế Duy Phong.
Nơi mọc: Bì Đúp.


Bidoupia phongii1
Ảnh: Nông Văn Duy
Bidoupia phongii4
Ảnh: Vũ Định An
Bidoupia phongii2
Ảnh: Vũ Định An
Bidoupia phongii3
Ảnh: Vũ Định An

BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Biermannia