Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Ceratostylis

Lan Rừng Việt Nam: Ceratostylis


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Cephalanthera

Lan Rừng VN: Cephalantheropsis

Lan Rừng VN: Ceratostylis

Lan Rừng VN: Chamaegastrodia

Lan Rừng VN: Cheirostylis

Ceratostylis Blume 1825

Viết tắt Css.


Trên thế giới có khoảng 150 giống, Việt Nam có 6.


Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. Hiện nay, 1 giống tìm thấy tại Việt Nam nằm trong danh sách CITES 2017.


1. Ceratostylis evrardii* Gagnep. 1932


Đồng danh: Eria monantha; Eratostylis radiate.

Tên Việt: Giác thư tía (PHH), Lan vòi sừng đơn (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, củ cao 1 cm, lá 1 chiếc. Hoa đơn độc.
Nơi mọc: Langbiang, Đà Lạt.

Theo Gunnar Seidenfaden, cây lan này giống như Ceratostylis radiata do Leonid Averyanov tìm thấy ở Langbiang, nhưng khác ở chỗ lá cây Css. evrardi chỉ nhỏ bằng một nửa của Css. radiata. Xin xem Ceratostylis radiata ở phần dưới.


Css. evrardii1
Hình vẽ: Evrard
Css. evrardii2
Ảnh: Alex & Karel Petrzelka

2. Ceratostylis himalaica Hook. f. 1890


Đồng danh: Ceratostylis ritaia Schltr. 1922; Eria ramosissima Wall. ex Hkr. 1890.

Tên Việt: Giác thư Hy mã lạp sơn (PHH), Lan vòi sừng vẩy (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân, lá dài. Hoa mọc ở cuống lá 1-3 chiếc, to 1 cm, nở vào cuối Xuân.
Nơi mọc: Lai Châu, Lào Cai, Tam Đảo, Vĩnh Phú, Hà Nam Ninh.


Css. himalaica1
Ảnh: orchidspecies.com

Css. himalaica2
Ảnh: orchidspecies.com

Ceratostylis pygmaea Evrard


Theo CITES, cây này có mọc tại VN, nhưng chỉ là đồng danh của Ceratostylis siamensis Rolfe ex Downie.


3. Ceratostylis radiata J.J.Sm. 1905


Đồng danh: Ceratostylis linearifolia Ridl. 1924.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 1 chiếc, dầy và cứng. Cuống hoa ngắn, hoa đơn độc, to 1.25 cm, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Langbiang, Đà Lạt.


Css. radiata1
Ảnh: okidofmalaysia.tripod.com
Css. radiata2
Ảnh: Nông Văn Duy

4. Ceratostylis siamensis Rolfe ex Downie (1925)


Tên Việt: Giác thư Xiêm (PHH), Vòi sừng lùn (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, củ một lá dài 3 cm.
Nơi mọc: Lai Châu, Chapa, Thừa Thiên - Huế, Đà Lạt.

Css. siamensis1
Ảnh: picssr.com
Css. siamensis2
Ảnh: vncreatures.net

5. Ceratostylis subulata Blume 1825


Đồng danh: Ceratostylis teres Griff. 1854; Ceratostylis cepula Rchb. f. 1857; Ceratostylis malaccensis Hook. f. 1890.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan, thân hình ống dài 4 cm, lá một chiếc dài 7-8, thân và lá liền với nhau. Hoa một chùm 3-4 chiếc, mọc ở đốt gần giữa lá to gần 1 cm, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.
Nơi mọc: Hà Nam Ninh, Thừa Thiên - Huế, Đà Lạt, Lâm Đồng.


Css. subulata1
Ảnh: orchid.unibas.ch
Css. subulata2
Ảnh: Trương Bá Vương
Css. subulata4
Ảnh: Trương Bá Vương

Css. subulata3
Ảnh: Trương Bá Vương

6. Ceratostylis tonkinensis (Gagnep.) Aver.1988


Đồng danh: Eria tonkinensis Gagnep. 1930.

Tên Việt: Giác thư Bắc bộ (PHH), Vòi sừng Bắc (TH).
Mô tả: Phong lan đặc hữu của VN, củ ngắn, lá một chiếc, hoa 1-2 chiếc.
Nơi mọc: Tam Đảo, Vĩnh Phú.


Css. tonkinensis1
Ảnh: Alex & Karel Petrzelka

BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Chamaegastrodia