Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Christensonia

Lan Rừng Việt Nam: Christensonia


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Cheirostylis

Lan Rừng VN: Chiloschista

Lan Rừng VN: Christensonia

Lan Rừng VN: Chrysoglossum

Lan Rừng VN: Cleisocentron

Christensonia Haager 1993

Viết tắt Chri.


Loài lan này chỉ có 1 giống duy nhất đặc hữu của Việt Nam.


Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES . Hiện nay, 1 giống tìm thấy tại Việt Nam nằm trong danh sách CITES 2017.


1. Christensonia vietnamica* Haager 1993


Đồng danh: Vanda vietnamica (Haager) L.M. Gardiner.

Tên Việt: Bạch môi (TH), Cù lao minh, Uyên ương.
Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 20-30 cm, thân đơn, lá mọc 2 bên, dài 4-6 cm, rộng 1.5 cm. Chùm hoa mọc ở gần ngọn dài 10-15 cm, hoa 5-7 chiếc, to 3.5 cm. Là một giống đặc hữu của Việt Nam.
Nơi mọc: Núi Chúa, Ninh Thuận, Phan Rang.


Ghi chú: Năm 2012, Lauren Maria Gardiner, Kews, đề nghị chuyển những loài như: Ascocentrum, Ascocentropsis, Christensonia, Eparmatostigma, và Neofinetia gộp chung với loài Vanda, nhưng nhiều khoa học gia không đồng ý.

Chri-vietnamica1
Ảnh: Trần Ngọc Mạnh
Chri-vietnamica2
Ảnh: Nguyễn Minh Đức

BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Chrysoglossum