Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Cypripedium

Lan Rừng Việt Nam: Cypripedium


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Cryptopylos

Lan Rừng VN: Cryptostylis

Lan Rừng VN: Cymbidium

Lan Rừng VN: Cypripedium

Lan Rừng VN: Cyrtosia

Cypripedium Lindley 1753

Viết tắt Cyp.


Thế giới có 58 giống, Việt Nam có khoảng 2 giống.


1. Cypripedium lentiginosum P. J. Cribb & S. C. Chen 1999


Đồng danh: Cypripedium lichiangense subsp. lentiginosum (P.J.Cribb & S.C.Chen) Eccarius (2009); Cypripedium lichiangense var. daweishanense S.C.Chen et Z.J.Liu (2004); Cypripedium malipoense S.C.Chen & Z.J.Liu (2004); Cypripedium daweishanense (S.C.Chen & Z.J.Liu) S.C.Chen & Z.J.Liu (2005).

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan hay thạch lan, nhỏ mọc ở ngọn núi đá vôi trên cao độ 2100-2200 m, miền nam, tịnh Vân Nam, Trung Quốc. Dò hoa ngắn, lên thẳng với 2 lá xanh có đốm đen hoặc tím bao bọc chung quanh. Hoa một chiếc, nở vào mùa Xuân, ngang to 6 cm, mầu trắng ngà có nhiều đốm nâu tím.
Nơi mọc: Quản Bạ, Hà Giang?


Cyp. lentiginosum1
Ảnh: orchidspecies.com
Cyp. lentiginosum2
Ảnh: slipperorchid.org

Cyp. lentiginosum3
Ảnh: goshangrila.com

Cyp. lentiginosum4
Ảnh: cattlaelia.forumactif.org

Ghi chú: Giống quý hiếm này đã được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (IUCN Red List).2. Cypripedium subtropicum S.C. Chen & K.Y. Lang 1986


Tên Việt: Đề nghị: Hài Cảnh Bình An.
Mô tả: Thân cao 1.2-2 thước. Lá 9-10 chiếc, dài từ 25-30 cm, ngang từ 10-15 cm. Cành hoa dài 10-30 cm, hoa to ngang 6 cm, dọc 8 cm.
Nơi mọc: Biên giới Việt Hoa: Lai Châu, Hà Giang. Do các anh Chu Xuân Cảnh, Vương Thanh Bình và Phú Văn An tìm ra vào ngày 2-8-2016.


Cyp. subtropicum1
Ảnh: Chu Xuân Cảnh

Cyp. subtropicum2
Ảnh: Chu Xuân Cảnh

Cyp. subtropicum3
Ảnh: Chu Xuân Cảnh

Cyp. subtropicum4
Ảnh: Vương Thanh Bình

Ghi chú: Giống quý hiếm này đã được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (IUCN Red List).BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Cyrtosia