Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Deceptor

Lan Rừng Việt Nam: Deceptor


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Cymbidium

Lan Rừng VN: Cyrtosia

Lan Rừng VN: Dendrobium

Lan Rừng VN: Didymoplexiella

Deceptor Seidenf. 1992


Loài lan này trên thế giới chỉ có 1 giống mọc tại Việt Nam và Thái Lan.

1. Deceptor bidoupensis (Tixier & Guillaumin) Seidenf.1992


Đồng danh: Acampe bidoupense (Tixier & Guillaumin) Aver.1994; Cleisostoma bidoupense (Tixier & Guillaumin) Aver.1988; *Saccolabium bidoupense Tixier & Guillaumin 1963.

Tên Việt: Lan bông hẹp, Bì đúp (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dài 20 rộng 2-3 phân. Chùm hoa dài 25 phân, có nhánh. Hoa nhỏ 5 ly mọc sát nhau.
Nơi mọc: Núi Bì Đúp (Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà), Lạc Dương, Lâm Đồng.

Nguyên trước là Acampe bidoupense nhưng vì có sự khác biệt nên các khoa học gia Gunnar Seidenfaden và Leonid Averyanov đã chuyển sang Deceptor, một loài lan mới.


Deceptor bidoupensis1
Ảnh: Phan Kế Lộc
Deceptor bidoupensis2
Ảnh: Nông Văn Duy

Un. obtusifolia3
Ảnh: Leonid Averyanov
Deceptor bidoupensis4
Ảnh: Leonid Averyanov

BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Dendrobium