Trang Nhà » Lan Rừng VN: A-D » Holcoglossum

Lan Rừng Việt Nam: Holcoglossum


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Herminium

Lan Rừng VN: Herpysma

Lan Rừng VN: Hetaeria

Lan Rừng VN: Hymenorchis

Holcoglossum Schlecter 1919


Trên thế giới có 11 giống, Việt Nam có 7.


1. Holcoglossum amesianum (Rchb. f.) Christenson 1987


Đồng danh: Holcoglossum amesianum f. album (B.S.Williams) Christenson 1993 publ. 1994; Vanda amesiana Rchb. f. 1887; Vanda amesiana var. alba B.S.Williams 1894.

Tên Việt: Tóc tiên Đà lạt (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân ngắn 5-10 cm, lá hình ống, dài 2-30 cm. Chùm hoa dài 30-40 cm, hoa 10-15 chiếc, to 5-8 cm, mầu tím hay trắng, có hương thơm và nở vào mùa Thu-Đông.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Sơn La, Lai Châu.


Holc. amesianum1
Ảnh: Nguyễn Minh Đức
Holc. amesianum2
Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Holc. amesianum3
Ảnh: Mai Đức Cường
Holc. amesianum4
Ảnh: Mai Đức Cường

2. Holcoglossum flavescens (Schlechter) Z. H. Tsi, 1982


Đồng danh: Aerides flavescens Schlechter1924; Papilionanthe flavescens (Schlechter) Garay; Saccolabium yunpeense Tang & F. T. Wang.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan, lá hình ống, dài 8 cm, rộng 4 mm. Chùm hoa ngắn, hoa 1-3 chiếc, to 2.5 cm, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Biên giới Việt Hoa.


Holc. flavescens1
Ảnh: Nguyễn Minh Đức
Holc. flavescens2
Ảnh: Nguyễn Minh Đức

3. Holcoglossum kimballianum (Rchb. f.) Garay 1972


Đồng danh: Holcoglossum saprophyticum (Gagnep.) Christenson 1987; Vanda kimballiana Rchb. f. 1889; Vanda saprophytica Gagnep. 1932.

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan, lá hình ống dài 15-20 cm. Chùm hoa 15-30 cm, hoa 10-20 chiếc, to 3.5-5 cm, thơm và nở vào mùa Thu.
Nơi mọc: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai.

Holc. kimballianum1
Ảnh: Đặng Hoàng Mai

Holc. kimballianum2
Ảnh: Nguyễn Phước Lê Liên

4. Holcoglossum lingulatum (Aver.) Aver. 1990


Đồng danh: Holcoglossum kimballianum var. lingulatum Aver. 1988; Holcoglossum vangii Christenson 1998.

Tên Việt: Tóc tiên Bắc (TH).
Mô tả: Phong lan, thân mọc thẳng, một đôi khi hơi cong dài khoảng 20 cm. Lá hình ống dài 15-20 cm. Chùm hoa dài bằng chiếc lá, có từ 1-6 hoa, to 2-2.5 cm, mầu trắng, lưỡi hoa có đốm, chấm mầu đỏ nâu, thơm và lâu tàn, nở vào Thu.
Nơi mọc: Sa Pa, Lào Cai, Hoàng Liên Sơn. Theo Leonid Averyanov, cây lan này chỉ là một biến dạng của cây Holcoglossum kimballianum.


Holc. lingulatum1
Ảnh: orchidspecies.com

Holc. lingulatum2
Ảnh: Leonid Averyanov

5. Holcoglossum phongii Aver, s.p. 2016


Tên Việt: Tóc tiên Nguyễn Phong, Tóc tiên Ninh Thuận.
Mô tả: Một giống lan mới trên thế giới, đặc hữu của Việt Nam. Phong lan nhỏ thân đơn, cao 20-30 cm, rễ nhiều, lá 3-5 chiếc, hình ống dài 15-35 cm, rất giống với Holcoglossum hay Seidenfania. Chùm hoa 5-15 chiếc, dài 5-10 cm. Hoa ngang to 1.4-2 cm, nở vào mùa Xuân, không thơm và rất lâu tàn.
Nơi mọc: Bác Ái, Ninh Thuận.

Ghi Chú: Tên khoa học do giáo sư Leonid Averyanov đăt để vinh danh Nguyển Phong, người nuôi cây nở hoa vào đầu tháng 3, năm 2014, và là người đầu tiên cung cấp tin tức. Leonid Averyanov đã đặt tên là Aerides phongii (Turczaninowia 17 (1): 6–9 (2014). Sau đó lại đổi tên thành Holcoglossum phongii (Die Orchidee 2(1), 2016/E).

Xin xem chi tiết trong bài Lan Liên Phong.


Aer. phongii1
Ảnh: Nguyễn Phong

Aer. phongii2
Ảnh: Nguyễn Phong

Aer. phongii3
Ảnh: Phan Kế Lộc

Aer. phongii4
Ảnh: Chu Xuân Cảnh

Aer. phongii5
Ảnh: Nhất Xa

6. Holcoglossum subulifolium (Rchb. f.) Christenson 1987


Đồng danh: Vanda subulifolia Rchb. f. 1886; Vanda watsonii Rolfe 1905.

Tên Việt: Tóc tiên Trung (TH).
Mô tả: Phong lan, lá hình 5-7 chiếc, hình ống dài chừng 30-50 cm. Dò hoa dài 30-70 cm, mang theo 15-20 hoa, mầu trắng, trong họng mầu nâu vàng, to chừng 4-5 cm, nở vào mùa Xuân-Hạ.
Nơi mọc: Quảng Trị, Nha Trang, Kon Tum, Đà Lạt.


Holc. subulifolium1
Ảnh: Bùi Xuân Đáng
Holc. subulifolium2
Ảnh: Bùi Xuân Đáng

7. Holcoglossum wangii Christenson 1998


Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan thân dài 5-10 cm, lá hình ống dài 40-50 cm. Dò hoa dài 15-20 cm, mang theo 5-10 hoa, to 4-5 cm. Lữoi có mầu vàng và những đốm tím, nở vào mùa Thu.
Nơi mọc: Ba Vì, Bắc Cạn.

Holc. wangii1
Ảnh: Trần Ngọc Mạnh
Holc. wangii2
Ảnh: Phan Kế Lộc

BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Hymenorchis