Trang Nhà » Lan Rừng VN: Q-T » Rhynchostylis

Lan Rừng Việt Nam: Rhynchostylis


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZACKNOWLEDGMENTS

This orchid guide is merely instructional, a guide to help Vietnamese orchid enthusiasts understand their native plant species. It is not to be used for commercial purposes.

Pictures found in this guide have been reproduced from the collections of Alex & Karel Peterzelka, the author, various books, magazines, and internet websites. We include this acknowledgment to request their permission for use of their photography and give proper thanks. Photographers are individually acknowledged next to their respective photos.

We do not wish in any way to violate any copyrights. Since many of the same photos appear in different websites, we do not know where the primary source of the photos came from In the case that you do not approve of the use of your pictures, please notify us and we will take immediate action to remove them or credit you in the way you see fit.

Dang Xuan Bui


Danh Sách các Hoa Lan được liệt kê theo thứ tự ABC (xin bấm vào tên hoa dưới đây để xem).


Lan Rừng VN: Rhomboda

Lan Rừng VN: Rhynchogyna

Lan Rừng VN: Robiquetia

Lan Rừng VN: Saccalobiopsis

Rhynchostylis Blume 1825


Trên thế giới có 4 giống, Việt Nam có 3.

1. Rhynchostylis coelestis (Rchb. f.) Rchb. f. ex Veitch 1891


Đồng danh: Saccolabium coeleste Rchb. f. 1885; Vanda pseudo-coerulescens Guillaumin 1830.

Tên Việt: Cờ lao (PHH), Ngọc điểm hải âu (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân đơn cao 20-30 cm, lá mọc hai bên. Chùm hoa lên thẳng cao 15-20 cm, hoa 15-20 chiếc cánh dầy, to 2 cm, nở vào mùa Hạ-Thu.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lộc Ninh, Sông Bé.


Rhy. coelestis1
Ảnh: Nguyễn Minh Đức

Rhy coelestis2
Ảnh: Nguyễn Minh Đức

2. Rhynchostylis gigantea [Lindley] Ridley 1896


Đồng danh: Anota gigantea (Lindl.) Fukuy. 1944; Gastrochilus giganteus (Lindl.) Kuntze 1891; Rhynchostylis gigantea subsp. violacea (Lindl.) Christenson 1985; Saccolabium albolineatum Teijsm. & Binn. 1864; *Saccolabium giganteum Lindley 1833.

Tên Việt: Ngọc điểm đai châu.
Mô tả: Phong lan, thân đơn cao 70-80 cm, lá to bản dài 30-40 cm, rộng 4-7 cm. Chùm hoa dài 20-40 cm, hoa 40-60 chiếc, to 2.5 cm, có nhiều mầu, thơm, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai.


Rhy. gigantea1
Ảnh: Chu Xuân Cảnh
Rhy. gigantea2
Ảnh: Vũ Xuân Thục
Rhy. gigantea3
Ảnh: Trần Ngọc Mạnh
Rhy. gigantea4
Ảnh: Nguyễn Minh Đức

3. Rhynchostylis retusa [L.] Blume 1825


Đồng danh: Rhynchostylis guttata Rchb. f 1854; Rhynchostylis violacea Rchb. f. 1854; Sarcanthus guttatus Lindl. 1831.

Tên Việt: Đuôi cáo (PHH), Ngọc điểm đuôi cáo (TH), Ngọc điểm vỹ hồ (Lê Trung Tín).
Mô tả: Phong lan thân đơn, cao 20-40 cm, lá dầy cà cứng, dài 30-40 cm rộng 3-5 cm. Chùm hoa rủ xuống dài 30-60 cm, hoa mọc dầy và nhiều, to 1.5-2 cm, nở vào mùa Đông-Xuân.
Nơi mọc: Sơn La, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Hòa Bình, Phong Nha, Quảng Bình, Tây Nguyên, Lâm Đồng.


Rhy. retusa1
Ảnh: Trần Ngọc Mạnh
Rhy. retusa2
Ảnh: Hà Khắc Hiểu


BÙI XUÂN ĐÁNG

Xin xem tiếp Lan Rừng VN: Robiquetia